Poradca FENG-SHUI

Vo svojej práci poradkyne feng shui sa často stretávam s ľuďmi, ktorí hľadajú sústavu pevne stanovených pravidiel ako prežiť život. Zavádzajúce články v tlači a množstvo knižných príručiek ich učí, že ak si posunú posteľ do správneho smeru, alebo ak si v byte rozmiestnia symbolické predmety, ich život sa okamžite zmení. Ale feng shui takto nefunguje. V hĺbke významu myšlienky pobytu na svete sa odráža primárna potreba človeka identifikovať sa, spoznávať sa na určitom mieste, v určitom priestore, obklopovať sa predmetmi a odrážať sa v nich.  V tomto zmysle dom predstavuje miesto, kde sa môžete uvoľniť a načerpať nové sily. Priestor, forma a umiestnenie musí byť komplexne riešené a vyberané s ohľadom na obyvateľov domácnosti – to je zásadná prednosť učenia feng shui., starého čínskeho učenia, ktorého cieľom je realizácia harmonických a komfortných stavieb, v ktorých môžu obyvatelia žiť a pracovať prospešne, v dobrom zdraví a šťastní.

Prakticky a útulne s ohľadom na princípy feng shui to spoločne dokážeme.

PhDr. Radka Aľakšová
Feng-Shui Perfect Life
radka@fengshui-perfectlife.sk

http://www.fengshui-perfectlife.sk/

0905/723073